ปัจจุบันเรามีผู้ใช้งานมากกว่า 821 คน และมีรายการทรัพย์ที่ลงประกาศให้คุณได้เลือกสรร 325 รายการ

ลงประกาศอสังหาฯ ฟรี

เพิ่มโอกาสในการมองเห็นอสังหาฯ ของคุณได้มากขึ้น ไม่ว่าจะขายหรือให้เช่า ลงประกาศฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมัครสมาชิก

home condo center

ชื่อ

นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่

อีเมล

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

   รหัสผ่าน ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 6 อักขระ โดยอนุญาตอักขระดังต่อไปนี้ ตัวเลข ( 0-9 ) , ตัวอักษร ( a-z, A-Z ) และเครื่องหมายหรืออักขระพิเศษ เพื่อความปลอดภัย
      "ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้ดำเนินการเก็บ รวบรวม ข้อมูลการลงทะเบียนรับข่าวสารของท่าน เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท วิเคราะห์ทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท บริษัทจัดเก็บรักษาต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระบบรักษาความลับที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดระยะเวลาที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและรวมระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อการทำลายข้อมูลและเอกสาร โดยท่านมีสิทธิในการเลือกให้หรือไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบฟอร์มได้ขึ้นอยู่กับความยินยอมของท่าน การไม่ให้ความยินยอมไม่มีผลใด ๆ ต่อการพิจารณาให้การบริการ การใช้ผลิตภัณฑ์ หรือการเข้าทำสัญญากับบริษัท
     ทั้งนี้ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อาทิ กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยท่านได้รับทราบถึงนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทกำหนด ข้อมูลของบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทกำหนด ตามประกาศในเว็บไซต์ https://www.bam.co.th
    ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน หรือประสงค์ที่จะยกเลิกการให้ความยินยอม ในการนี้ จะมีการแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมในขณะที่ท่านแจ้งความประสงค์ถอนความยินยอม ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ยกเลิกความยินยอมต่อบริษัทได้ทางโทรศัพท์ 02-630-0700 ทางอีเมล CRM@bam.co.th หรือทาง https://www.bam.co.th"

หรือ

เมื่อลงทะเบียนกับ Home Condo Center คุณยอมรับตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไข  และ  นโยบายความเป็นส่วนตัว