ปัจจุบันเรามีผู้ใช้งานมากกว่า 960 คน และมีรายการทรัพย์ที่ลงประกาศให้คุณได้เลือกสรร 4,082 รายการ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

PDPA

วันปรับปรุงล่าสุด : 1 พฤษภาคม 2566

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “เรา”) เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.homecondocenter.com (“เว็บไซต์” หรือ “Home Condo Center”) มีความตระหนัก และให้ความสำคัญในความเป็นส่วนบุคคล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ (“คุณ”) บริษัทจึงจัดทำนโยบายการคุ้มครอง และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้ทำการแจกแจงเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทข้อมูลที่จัดเก็บ การรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจได้รับ สิทธิต่างๆ ของคุณที่สามารถจัดการได้ผ่านทางนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้นโยบายมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฏหมาย และหลักธรรมาภิบาล จึงขอให้คุณตรวจสอบนโยบายฉบับนี้อยู่เป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหาที่เป็นฉบับล่าสุด

วัตถุประสงค์ของนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ให้คุณได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท วัตถุประสงค์ในการรวบรวมจัดเก็บข้อมูล และสิทธิที่คุณสามารถจัดการเกี่ยวกับข้อมูลของคุณเองได้ โดยการยินยอมถือว่าคุณได้ยอมรับวัตถุประสงค์ที่กำหนด และเงื่อนไขในนโยบายนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาในนโยบายฉบับนี้ คุณสามารถใช้สิทธิเลือกได้ว่าต้องการใช้บริการต่อไปหรือไม่

ข้อที่ 1 การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

บริษัทรวบรวมข้อมูลที่คุณได้เข้าใช้บริการของเว็บไซต์ ดังนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้ เราทำการรวบรวมเพื่อนำไปตรวจสอบ และระบุตัวตนในขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล, คำนำหน้า, วัน เดือน ปี พ.ศ. เกิด, เลขประจำตัวประชาชน (เฉพาะเพื่อออกใบกำกับภาษี)

ข้อมูลในการติดต่อ

เพื่อให้เราสามารถติดต่อคุณได้หลังจากได้รับบริการจากทางเว็บไซต์ เราจึงต้องรวบรวมช่องทางการติดต่อต่างๆ เพื่อให้ติดต่อ และดำเนินการบริการคุณในครั้งถัดไป เช่น หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลติดต่อ

ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมในการใช้งานเว็บไซต์

ข้อมูลที่เป็นกิจกรรมการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เรารวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อนำไปประมวลผลในการออกแบบประสบการณ์ในการเว็บไซต์ในรูปแบบที่แตกต่างกันให้สะดวกในการใช้งานมากที่สุด รวมถึงการใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการแก้ปัญหาข้อผิดพลาด (Bug) ในการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ที่อยู่ Internet Protocol (IP Address), การเก็บและใช้คุกกี้ (Cookies), ประเภทระบบปฏิบัติการ (Operating System), รุ่นอุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน (Version), ประเภทเบราว์เซอร์ (Browser), ขนาดหน้าจอที่เข้าใช้งาน (Screen Resolution), ประวัติการเข้มชม URL ต่างๆ ในเว็บไซต์, การมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภทของเว็บไซต์, กิจกรรมในการกดปุ่ม หรือคลิกฟังก์ชันต่างๆ ในเว็บไซต์

ข้อที่ 2 วัตถุประสงค์ และการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อตรวจสอบ และระบุตัวตน เมื่อคุณได้ใช้บริการกับทางเว็บไซต์
 2. เพื่อให้เราสามารถปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น
 3. เพื่อให้เราสามารถติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับแต่ละขั้นตอนการดำเนินการของคุณในครั้งถัดไป
 4. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ
 5. เพื่อให้เราส่งอีเมลเพื่อแจ้งขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์
 6. เพื่อรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลต่างๆ ร่วมกับทางฝ่ายการตลาด เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อเสนอ, โปรโมชั่นพิเศษ, คำแนะนำ, ข่าวสารต่างๆ, สิทธิประโยชน์พิเศษ ให้ตรงกับความเหมาะสมมากที่สุด
 7. เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอแก่บริษัท หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ตามข้อมูลเท่าที่จำเป็น
 8. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมาย โดยบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานของกฏหมาย เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฏหมาย บริษัทอาจต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล และบุคคลที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น บริษัทไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทุกกรณี หากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน ในกรณีที่คุณได้ยอมรับ และยินยอมว่าบริษัทมีการให้บริการ และรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคล
ซึ่งรายชื่อต่อไปนี้คือกลุ่มบุคคลที่เราได้ลงนามสัญญาเพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้รับความยินยอมจะรวบรวมไปยังบุคคลตามที่คุณเลือกใช้บริการเท่านั้น

1. บริษัท และบริษัทในเครือ ในตามความจำเป็นของข้อมูล ได้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2. ผู้ประมวลผลทางข้อมูล ทั้งใน และต่างประเทศ
โดยข้อมูลส่วนบุคคลถูกจัดเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ (Cloud Server) ที่ให้บริการจากต่างประเทศ โดยเราดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตามมาตรการเพื่อให้ข้อมูลของคุณถูกรักษาและจัดเก็บอย่างปลอดภัยที่สุด

3. หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย หรือตามคำสั่งของศาล

ข้อที่ 4 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอันดับแรกในการให้บริการเว็บไซต์ โดยการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เรามีมาตรการที่ปลอดภัย ดังนี้

มาตรการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบเอกสาร

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร เราจัดเก็บอยู่ในถานที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย และจัดเก็บเอกสารในที่ที่มีการใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงเอกสาร

มาตรการทางการจัดการข้อมูลในรูปแบบอเล็กทรอนิกส์

บริษัทเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมากที่สุด ข้อมูลที่ถูกรวบรวมได้รับการจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ (Cloud Server) โดยดำเนินการจัดเก็บเป็นไปตามมาตรการของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆ ซึ่งมีการเข้ารหัสข้อมูลในระดับสูง รวมถึงเราจัดระดับการเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระดับชั้น

มาตรการทางการจัดการระดับการเข้าถึงข้อมูล

บริษัทจัดอบรมเจ้าหน้าที่เฉพาะส่วนที่ได้รับการเข้าถึงข้อมูลเป็นระดับ มีการเก็บประวัติการเข้าถึงข้อมูลเพื่อป้องกันการโจมตีระบบจากภายนอก รวมถึงบริษัทมีการเข้ารหัสเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเพาะ เช่น รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ยากต่อการเจาะข้อมูล

มาตรการทางเครื่องมือการป้องกันข้อมูล

บริษัทมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรักษาข้อมูล โดยใช้ Firewall เป็นเครื่องมือในการป้องกันฐานข้อมูล รวมถึงจัดอบรมและคอยพัฒนาระบบให้มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสของฐานข้อมูลอยู่สม่ำเสมอ และมีการติดตั้งการแจ้งเตือนในกรณีที่มีบุคคลภายนอกพยายามเข้าถึงข้อมูล

ข้อที่ 5 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นอย่างระเบียบ และดำเนินการตามมาตรฐานรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณเป็นระยะเวลาตราบเท่าที่เราให้บริการเว็บไซต์เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่นโยบายฉบับนี้ ในกรณีที่มีการบังคับใช้หรือโต้แย้งทางกฏหมาย เราอาจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของคุณเป็นระยะเวลาที่นานมากกว่าเดิม เพื่อใช้ประกอบทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 6 สิทธิในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถใช้สิทธิในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ใช้บริการของเว็บไซต์โดยสามารถกรอกข้อมูลผ่านแบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Request Form) โดยสามารถใช้สิทธิต่างๆ ตามส่วนบุคคลได้ ดังนี้

สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลของคุณ

คุณสามารถขอเข้าดูข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ตามบริษัทได้ทำการจัดเก็บรวบรวมไว้

สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ทำการใช้บริการจากเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถยื่นคำร้องเพื่อให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ตามกรณีต่อไปนี้

 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
 • เมื่อคุณขอยกเลิกความยินยอมความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • เมื่อกระบวนการไม่เป็นไปตามกฏหมาย หรือคำสั่งทางกฏหมายไม่มีผลแล้ว

สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน

คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียน ข้อแนะนำ คำติชม ข้อคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทได้ตลอดเวลา

ข้อที่ 7 การใช้คุกกี้ภายในเว็บไซต์ และเครื่องมือใช้ติดตามข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อคุณเข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์มีการใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม เช่น Google Analytic, Facebook Conversion Tracking, Hotjar เป็นต้น โดยใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นตัวในการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติ ซึ่งคุกกี้ หมายถึง หน่วยข้อมูลจัดเก็บขนาดเล็ก คุกกี้จะทำงานก็ต่อเมื่อคุณเข้าเว็บไซต์และถูกจัดเก็บลงในอุปกรณ์ใช้งานของคุณ
บางประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นต่อการใช้บริการเว็บไซต์ โดยหากคุณมีการปิดการใช้งานคุกกี้ อาจทำให้คุณไม่สามารถเข้าใช้งานของเว็บไซต์ หรือฟังก์ชันบางอย่างของทางเว็บไซต์ได้
คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของทางเว็บไซต์ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้

ข้อที่ 8 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมในนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการธุรกิจของบริษัท และข้อกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอให้คุณตรวจสอบนโยบายฉบับนี้อยู่เป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหาที่เป็นฉบับล่าสุด

ข้อที่ 9 ช่องทางการติดต่อของบริษัท

คุณสามารถติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางดังนี้

 • ช่องทางออนไลน์ Facebook Page: HomeCondoCenter
 • อีเมลติดต่อ homecondocenter.com@hotmail.com
 • สถานที่ตั้งบริษัท 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500