ปัจจุบันเรามีผู้ใช้งานมากกว่า 953 คน และมีรายการทรัพย์ที่ลงประกาศให้คุณได้เลือกสรร 4,078 รายการ

นโยบายการใช้งานคุกกี้

Cookies Policy

วันปรับปรุงล่าสุด : 1 พฤษภาคม 2566

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “เรา”) เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.homecondocenter.com (“เว็บไซต์” หรือ “Home Condo Center”) ทางเว็บไซต์มีการใช้คุกกี้จากทั้งผู้ให้บริการ และจากเครื่องมือของบุคคลที่สาม เพื่อให้เว็บไซต์ได้ทำงานตามที่เราได้กำหนดไว้ และเพื่อสร้างประสบการณ์ในการใช้งานของเว็บไซต์ให้เป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงการนำข้อมูลทางสถิติไปปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าใช้งานในครั้งถัดไป เพื่อให้นโยบายมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฏหมาย และหลักธรรมาภิบาล จึงขอให้คุณตรวจสอบนโยบายฉบับนี้อยู่เป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหาที่เป็นฉบับล่าสุด

ข้อที่ 1 คุกกี้ (Cookies) คืออะไร

ความหมายของ คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้บริการได้มีการใช้งานบนเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่จดจำข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น โดยจะบันทึกเก็บลงบนอุปกรณ์ที่ใช้งานของคุณเอาไว้ บางเว็บไซต์เมื่อกลับมาใช้งาน จะยังคงค่าข้อมูลเอาไว้ เพื่อให้คุณได้สะดวกแก่การใช้งานในครั้งๆ ถัดไป อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลบ หรือปฏิเสธการเข้าถึงคุกกี้ได้โดยภายหลัง อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้

ข้อที่ 2 ประโยชน์ของคุกกี้แต่ละประเภท

คุกกี้ที่ใช้งานบนเว็บไซต์มีหลากหลายประเภท และใช้ในทางวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนี้

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)

คือ คุกกี้ที่มีความจำเป็นต้องมีในเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ของเรามีการสร้างคุกกี้ประเภทนี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้ตรงตามที่ระบบได้กำหนดไว้ เช่น การส่งข้อมูลสมัครสินเชื่อเข้าระบบ, การลงทะเบียน, การเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน เป็นต้น

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ (Analytical Cookies)

คือ คุกกี้ที่ช่วยให้ทางเว็บไซต์สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์, ช่องทางต่างๆ ที่ผู้เข้าใช้บริการในเว็บไซต์, พฤติกรรมการใช้งานในเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้ประเภทนี้สามารถช่วยให้เราปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)

คือ คุกกี้ที่ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอเกี่ยวกับการโฆษณา หรือเนื้อหาต่างๆ ที่ตามความสนใจที่เหมาะกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ เช่น การแสดงโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

ข้อที่ 3 รายการคุกกี้ที่ทางเว็บไซต์ใช้งาน

เว็บไซต์ได้มีการใช้งานคุกกี้จากทั้งเว็บไซต์เอง และจากเครื่องมือของบุคคลที่สาม คุณสามารถดูรายการดังกล่าวและวัตถุประสงค์ในการใช้งานแต่ละประเภท ดังนี้

ข้อที่ 4 วิธีเปิด-ปิดการใช้งานของคุกกี้บนเว็บไซต์

คุณสามารถยินยอมที่จะไม่ยินยอมให้คุกกี้ที่ทางเว็บไซต์ได้ใช้งานได้โดย

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปฏิเสธการเข้าถึงของคุกกี้ได้ตามการตั้งค่าจากอุปกรณ์ของคุณเช่นกัน
คุณสามารถจัดการคุกกี้ของคุณได้โดยการตั้งค่าในแต่ละอุปกรณ์ ดังนี้

  • วิธีจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ Internet Explorer
  • วิธีจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ Chrome, บน Android และบน iOS
  • วิธีจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ Firefox
  • วิธีจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ Opera
  • วิธีจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ Safari และ Safari บน iOS

ข้อที่ 5 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งานคุกกี้

บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมในนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการธุรกิจของบริษัท และข้อกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอให้คุณตรวจสอบนโยบายฉบับนี้อยู่เป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหาที่เป็นฉบับล่าสุด