ปัจจุบันเรามีผู้ใช้งานมากกว่า 953 คน และมีรายการทรัพย์ที่ลงประกาศให้คุณได้เลือกสรร 4,078 รายการ

รู้ไว้..ก่อนผิด กฎหมายบ้าน (2)

บทความ

30 ธ.ค. 2562 18:05 น.|อ่านแล้ว 431

รู้ไว้..ก่อนผิด กฎหมายบ้าน (2)
รู้ไว้..ก่อนผิด กฎหมายบ้าน (2)

ต้นไม้รุกล้ำเข้าเขต
เป็นเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาต้นไม้ของเพื่อนบ้านรุกล้ำเข้ามาพื้นที่บ้านเรา กฎหมายจึงได้มีบทบัญญัติครอบคลุมถึงปัญหาเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ไว้ด้วย เช่น กิ่งก้านใบ ดอกผล ราก เป็นต้น การรุกล้ำของต้นไม้ดังกล่าวมีประเด็นเงื่อนแง่ในด้านกฎหมายดังนี้
 
1. ส่วนของกิ่งก้านใบหรือผลยื่นล่วงล้ำไปในที่ดินของผู้อื่น กฎหมายกําหนดให้ผู้ได้รับความเสียหายต้องแจ้งให้เจ้าของต้นไม้ตัดฟันไม่ให้เกิดการล่วงล้ำเสียก่อน หากไม่ตัดฟันต้นไม้ตามที่แจ้งจึงจะมีอํานาจเข้าตัดฟันต้นไม้และเรียกค่าเสียหายได้ กรณีเข้าไปตัดฟันเองโดยไม่แจ้งให้เจ้าของต้นไม้ทราบก่อนอาจมีความผิดตามกฎหมายอาญาข้อหาทําให้เสียทรัพย์ และข้อหาบุกรุก
 
2. ส่วนของรากรุกล้ำ เกิดปัญหาเกี่ยวกับการทําลายโครงสร้าง กฎหมายกําหนดให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายมีสิทธิเข้าตัดฟันต้นไม้ได้เลย แต่อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคดีอาญาข้อหาทําให้เสียทรัพย์ และข้อหาบุกรุกให้ยุ่งยากในทางปฏิบัติจึงควรบอกกล่าวให้เจ้าของต้นไม้ทราบก่อนด้วย
 
3. ส่วนของดอกหรือผลต้นไม้ ถือเป็นดอกผลและผลประโยชน์ที่ผู้ปลูกต้องการแต่เนื่องด้วยต้นไม้ปลูกริมแนวเขตทําให้ดอกหรือผลต้นไม้ออกผลยื่นไปในแดนกรรมสิทธิ์ของคนอื่น ดังนั้นจึงมีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปว่าดอกหรือผลดังกล่าวเป็นของใคร โดยในประเด็นของดอกผลมีสิ่งที่ต้องควรพึงระวัง ดังนี้
 
หากดอกหรือผลไม้ในส่วนที่ยื่นรุกล้ำไปในแนวเขตของผู้อื่นนั้นยังไม่หลุดจากขั้วต้นไม้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของต้นไม้ เพราะเป็นดอกผลอันเกิดจากต้นไม้นั้นโดยตรง หากมีการเด็ดไปจากต้นผู้เอาไปมีความผิดอาญาข้อหาลักทรัพย์
หากดอกหรือผลไม้ในส่วนที่ยื่นรุกล้ำมีการร่วงหล่นไปในที่ดินของผู้อื่นแล้ว การเอาไปไม่ผิดข้อหาลักทรัพย์

                                                              ขอบคุณข้อมูลจาก www.baanlaesuan.com ภาพจาก pixabay.com